11. Zaščita pred diskriminacijo

Ne glede na vprašanja zaupnosti se osebnih zdravstvenih podatkov, vključno z genskimi podatki,ne sme uporabljati za nepravično diskriminacijo posameznikov. Skupina se zaveda tveganja diskriminacije kot posledice genetskega testiranja, a tudi priznava, da se področje diskriminacije razteza daleč prek genetike. Taka diskriminacija lahko prizadene posameznike, družine ali večje skupine. Glede preprečevanja diskriminacije pri zavarovanju in zaposlitvi, se Skupina zanaša na delo drugih organov, kot so Evropska skupina za etiko v znanosti in novih tehnologijah(European Group on Ethics in Science and New Technologies)3, Svet Evrope in Evropsko združenje za človeško genetiko (European Society of Human Genetics). Glej poročilo, poglavja 3.2 in 3.3.

Priporočilo 11
Da naj:

 • se podatkov, pridobljenih iz genskih virov, ne uporablja na načine,
  ki bi onemogočali ali nepravično diskriminirali posameznike, družine ali skupine
  v kliničnem ali nekliničnem okolju, vključujoč zaposlitev, zavarovanje, dostop do
  družbene vključenosti in priložnosti za splošno dobrobit;
 • se podpira predpise na ravni EU, ki se nanašajo na ta vprašanja;
 • čimprejšnji dostop do genetskega testiranja temelji na potrebi in naj bo ustrezno
  pridobljen brez diskriminacije na podlagi spola, etničnega porekla, družbenega
  ali ekonomskega položaja.