13. Vprašanja o spolu in genetiki

Glede tveganja za določene motnje, vključno z genskimi boleznimi, so jasno ugotovljene razlike med moškimi in ženskami. Skupina meni, da se lahko v sklopu genetskega testiranja pojavijo posebna vprašanja, povezana s spolom. Vendar pa do sedaj o tem ni veliko podatkov.Glej poročilo, poglavje 3.3.1.

Priporočilo 13
Da naj:
1. nadaljnje študije na ravni EU obravnavajo vpliv genetskega testiranja, zlasti
v družbah, kjer uživajo ženske in moški različne pravice ali ugodnosti;
2. se vlade in družba zavedajo možnih posledic uporabe genetskega testiranja
za pomoč pri reproduktivnem odločanju o vnaprejšnji izbiri spola;
3. se na ravni EU vzpostavijo merila, ki bodo zagotovila, da v poteku raziskovalnih
projektov, ki jih podpira EU, ne bo diskriminacije med spoloma, niti taka
diskriminacija ne bo posledica teh projektov.