14. Družbene, kulturne in ekonomske posledice

Na ravni EU je trenutno na voljo le malo podatkov o vplivu genetskega testiranja na zdravstvene sisteme in zdravstveno ekonomijo. Glej poročilo, poglavja 8.3 in 8.5.

Priporočilo 14
Da naj:
1. Evropska komisija podpre več raziskovanja o vplivu genskega testiranja na
družbene, kulturne in ekonomske vidike zagotavljanja zdravstvene oskrbe.