15. Strokovni razvoj

Odgovornosti primarnih in specializiranih ponudnikov zdravstvene oskrbe se bodo razširile z razvojem genetskega testiranja, vključno s farmakogenetiko. To bo zahtevalo ustrezne spremembe v programih medicinskih šol. Drugi zdravstveni delavci bodo prav tako potrebovali razširjeno začetno strokovno izobraževanje in nadaljnji strokovni razvoj na področju genetike. Glej poročilo,poglavja 7.1.3 in 8.1.

Priporočilo 15
Da naj:

  • se začetne izobraževalne in strokovne potrebe uskladijo po vseh državah
    Evropske unije;
  • se zdravstvenim strokovnjakom ponudi nadaljnje strokovno usposabljanje.