16. Partnerstva in sodelovanja

Skupina meni, da naj vsi zainteresirani udeleženci, vključujoč državne organe, znanstvenike, ponudnike zdravstvene oskrbe, organizacije dejavnosti in bolnikov, delujejo skupaj v partnerstvu,da bi optimizirali prihodnji napredek zdravstvene oskrbe, ki ga bo morda omogočilo genetsko testiranje, npr. nove možnosti zdravljenja in preprečevanja bolezni. Za učinkovit razvoj novih genskih testov in diagnostike ostaja nujna plodna izmenjava med akademskimi znanstveniki in zdravstvenimi delavci. Glej poročilo, poglavje 2.2.

Priporočilo 16
Da naj:

  • Evropska unija spodbuja in podpira partnerstvo med zainteresiranimi;
  • se vzpostavi ogrodje za transparentno sodelovanje med industrijo in akademskimi znanstveniki.