2. Zarodno in somatsko genetsko testiranje

Glede nezarodnega (somatskega) testiranja ostajajo odprta še mnoga vprašanja, ki zahtevajo bolj poglobljeno preučitev in raziskovanje. Glej poročilo, poglavje 9.1.

Priporočilo 2

Da naj:

1. se ustanovi posebna delovna skupina za razpravo o nadaljnjih vprašanjih v zvezi z genetskim testiranjem za pridobljene genske lastnosti.