21. Zbirke človeškega biološkega in s tem povezanih podatkov ter njihova uporaba

Treba je omeniti, da vprašanja bioloških bank daleč presegajo gensko testiranje. Le malo držav članic ima na tem področju dobro razvito pravno podlago. Trenutno ni nobenih direktiv EU glede uporabe shranjevanja tkiv in celic za raziskovalne namene.Glej poročilo, poglavje 4.2.

Priporočilo 21
Da naj:
1. Evropska komisija skrbno spremlja ustrezne dejavnosti in razvoj držav članic
na tem področju in v svetovnem okviru;
2. se na ravni EU sprejme ukrep v sodelovanju z drugimi pobudami za spremljanje
in reševanje zakonodajnih vprašanj, povezanih z zbirkami človeškega biološkega
materiala in z njimi povezanih podatkov ter njihovo uporabo.