22. Čezmejna izmenjava vzorcev

Čezmejna izmenjava vzorcev in podatkov je pomembna za izboljšanje evropskega sodelovanja na tem področju. Pri tem prenosu imajo pomembno vlogo etična vprašanja, kot je veljavnost obveščenega soglasja. Glej poročilo, poglavje 1.4.

Priporočilo 22
Da naj:

  • Evropska komisija ovrednoti potrebo po razvoju in izvedljivost usklajenih
    standardov za raziskovalno uporabo človeških vzorcev in povezanih podatkov
    (vključno z vprašanji obveščenega soglasja) ter pri tem upošteva ustrezne
    mednarodne konvencije o čezmejni izmenjavi vzorcev.