24. Vzorci umrlih

Glede vzorcev in genskih podatkov umrlih Skupina meni, da je v primeru prevladujočega interesa enega ali več krvnih sorodnikov, tudi brez podanega soglasja pred smrtjo, njihova uporaba lahko zakonita: odsotnosti soglasja ne smemo imeti za enako nestrinjanju. Poleg tega je treba njihovo anonimno uporabo dovoliti za raziskovanje, razvoj genskih testov in v izobraževalne namene.Glej poročilo, poglavje 4.1.

Priporočilo 24

Da naj:

  • države članice sprejmejo ukrepe, da se zagotovijo pravice do dostopa do vzorcev
    in podatkov umrlih v primeru prevladujočega interesa za krvne sorodnike;
  • države članice sprejmejo ukrepe, da se dovoli uporaba anonimnih vzorcev umrlih
    za namene genskega raziskovanja, razvoja novih genskih testov in tudi za
    izobraževalne namene.