4. Obveščanje in izobraževanje javnosti

Novo znanje moramo hitro širiti. Ker je znanstveno ozadje zapleteno in ga ni vedno lahko razumeti, je nujno, da organiziramo priložnosti za izobraževanje javnosti in občil. Treba je povečati zavedanje javnosti, izobraževanje in razumevanje genskih konceptov. Genetsko raziskovanje in njegove klinične uporabe je treba nepristransko predstaviti ter vzpostaviti realistična pričakovanja o tem, kaj lahko z njimi dosežemo. Glej poročilo, poglavja 3.1.2 in 7.2.1.

Priporočilo 4
Da naj:

  • se razvije in da na razpolago na ravni EU, na državni in lokalni ravni prek različnih medijev materiale in vire, ki bodo postregli s podatki o genetskem testiranju, genskem presejanju in farmakogenetiki;
  • znanstveni učni načrti na vseh ravneh (od osnovnošolske do univerzitetne ravni in poklicnega usposabljanja) vključujejo snovi o napredku in možnostih na področju medicinske genetike;
  • nacionalni izobraževalni sistemi zagotovijo dovolj ustrezno usposobljenih znanstvenikov in učiteljev, vključujoč tehnike in klinike, da bodo koristi iz genetskih raziskav in testiranj dostopne vsem državljanom EU; se spodbujajo skupni napori za spodbujanje dialoga, izobraževanja, obveščanja in razprave;
  • se še bolj okrepi veja “Znanost in družba” v raziskovalnem in razvojnem okviru Evropske skupnosti.