5. Javni dialog

Dialog mora imeti določen namen, naj bo multidisciplinaren, transparentno organiziran in skrbno zasnovan, da vključuje vse pomembne in zainteresirane udeležence na enakopraven način. Sodelujoče v dialogu je treba spodbujati, da naj bodo odprti, pripravljeni poslušati, spoštljivi do lokalnih kulturnih vrednot ter da naj jim ta dialog pomeni bolj izmenjavo mnenj kot pa priložnost za spreobrnjenje. Učinkovit dialog bo zahteval vodje razprave, ki bodo zagotovili, da imajo vsi sodelujoči v razpravi enake priložnosti za izražanje svojih stališč ter da se omogoči vprašanja in odgovore. Glej poročilo, poglavja 3.1.2 in 9.1.

Priporočilo 5
Da naj:

  • se organizirajo priložnosti za javni dialog med različnimi vpletenimi, ki bo omogočil
    sodelujočim enake možnosti izražanja;
  • se organizirajo različne oblike dialoga in razprave, ker nobena posamezna oblika
    ne bo ustrezala vsem namenom in občinstvom.