FISH-fluorescenčna in situ hibridizacija

S fluorescenčno in situ hibridizacijo (FISH) lahko s pomočjo fluorescenčnih sond natančno označimo posamezne dele kromosomov in jih na ta način prepoznamo. S to metodo lahko ugotovimo zelo majhne spremembe v zgradbi kromosomov (npr. mikrodelcije). Slika hibridizacije metafaznih kromosomov s specifičnimi sondami za 22. kromosom. Zelen signal označuje 22. kromosom, rdeč siganl pa mesto, kjer … Read more