25. Postopki soglasja za otroke in ranljive posameznike pri človeškem genetskem raziskovanju

Glede sodelovanja otrok ali ranljivih oseb v genskih študijah velja načelo delovanja v njihovem najboljšem interesu, pravilo pa je posebna zaščita, kot to velja za katere koli raziskave pri ljudeh. Pomembno vprašanje, ki je posledica dolgotrajnega hranjenja in uporabe podatkov in vzorcev, pridobljenih od otrok, je povezano z vprašanjem, kdaj je treba pridobiti privolitev oziroma … Read more

24. Vzorci umrlih

Glede vzorcev in genskih podatkov umrlih Skupina meni, da je v primeru prevladujočega interesa enega ali več krvnih sorodnikov, tudi brez podanega soglasja pred smrtjo, njihova uporaba lahko zakonita: odsotnosti soglasja ne smemo imeti za enako nestrinjanju. Poleg tega je treba njihovo anonimno uporabo dovoliti za raziskovanje, razvoj genskih testov in v izobraževalne namene.Glej poročilo, … Read more

23. Obveščeno soglasje

Vprašanja o soglasju posameznikov in skupin, ki se vključujejo v nove zbirke, se lahko razlikujejo od vprašanj, ki se nanašajo na obstoječe zbirke, kjer stik z dajalci čez leta morda ni bil ohranjen. Pravilo je jasno pisno soglasje, ki ga pa ni vedno mogoče doseči za prihodnje uporabe vzorcev in/ali podatkov, ki jih ob času … Read more

22. Čezmejna izmenjava vzorcev

Čezmejna izmenjava vzorcev in podatkov je pomembna za izboljšanje evropskega sodelovanja na tem področju. Pri tem prenosu imajo pomembno vlogo etična vprašanja, kot je veljavnost obveščenega soglasja. Glej poročilo, poglavje 1.4. Priporočilo 22 Da naj: Evropska komisija ovrednoti potrebo po razvoju in izvedljivost usklajenih standardov za raziskovalno uporabo človeških vzorcev in povezanih podatkov (vključno z … Read more

21. Zbirke človeškega biološkega in s tem povezanih podatkov ter njihova uporaba

Treba je omeniti, da vprašanja bioloških bank daleč presegajo gensko testiranje. Le malo držav članic ima na tem področju dobro razvito pravno podlago. Trenutno ni nobenih direktiv EU glede uporabe shranjevanja tkiv in celic za raziskovalne namene.Glej poročilo, poglavje 4.2. Priporočilo 21 Da naj: 1. Evropska komisija skrbno spremlja ustrezne dejavnosti in razvoj držav članic na … Read more

20. Obstoječe in nove

Izraz “biološka banka” uporabljamo različno za označevanje številnih vrst zbirk bioloških vzorcev. Skupina je upoštevala, da zbirke bioloških bank pomenijo biološke vzorce same, skupaj s povezanimi podatkovnimi zbirkami, ki omogočajo določeno raven dostopnosti, razpoložljivosti in izmenjave za znanstvene študije. Javno zaupanje v raziskave na področju genetskega testiranja je v veliki meri odvisno od tega, kako … Read more

19. Farmakogenetika

Izraz “farmakogenetika” opisuje preučevanje razlik med posamezniki pri odzivu na zdravila (učinkovitost ali neželene reakcije), ki so neposredna posledica razlik v zaporedjih DNK razlik v beljakovinskih zaporedjih, zgradbi ali izražanju genov, ki neposredno izhajajo iz takih razlik v DNK. Glavni namen farmakogenetike je pomoč pri predpisovanju zdravil bolnikom, ki jim bodo najbolj koristila in je … Read more

18. Redke bolezni

Skupina priznava, da je le malo držav uvedlo presejalne programe za hude redke bolezni. Glej poročilo, poglavja 1.4 in 6.2.3. Priporočilo 18 Da naj: 1. se nujno ustanovi in denarno podpre omrežje EU za diagnostično testiranje redkih genskih bolezni; 2. se ustanovi in denarno podpre spodbujevalni sistem za sistematično razvijanje genskih testov za redke bolezni na ravni … Read more