Molekularne genske preiskave

Z molekularnimi genskimi preiskavami preiskujemo posamezne gene povzročitelje monogenskih bolezni. Pred tem moramo iz vzorca krvi, horionskih resic, celic plodovnice ali celic kože izločiti dedno snov – dezoksiribonukleinsko kislino (DNK). Za monogenske bolezni je značilno, da se pojavljajo v več različnih generacijah iste družine (dominantno) ali pri več članih družine ene generacije (recesivno).

V Sloveniji lahko analiziramo:

 • monitoring-1cistično fibrozo
 • spinalno mišično atrofijo
 • dedno nagnjenost k kompresijskim parezam
 • demijelinizacijsko dedno motorično in senzorično nevropatijo (HMSN,CMT)
 • Duchennovo Beckerjevo mišično distrofijo
 • faktor V Leiden
 • fragilni XA in XE sindrom
 • Friedreichovo ataksio
 • hemokromatozo
 • Huntingtonovo bolezen
 • inkontinenco pigmenta
 • miotonično distrofijo
 • protrombin
 • spinalno in bulbarno mišično atrofijo
 • in še nekatere druge.

dnk-veriga-1

V tujini sodelujemo z mrežo 24 evropskih laboratorijev, konzorcijem GENDIA, ki izvaja gensko diagnostiko 500 različnih monogenskih bolezni.